Žiadosť o aktiváciu zasielania elektronickej faktúry

Aktivujte si elektronickú faktúru v troch jednoduchých krokoch.
INŠTRUKTÁŽNE VIDEO

Identifikácia zákazníka
E-mail pre elektronickú faktúru
Novinky e-mailom

Pripravili sme pre Vás službu – zasielanie noviniek elektronickou poštou:

Súhlasím, aby Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60, IČO: 36 550 949 (ďalej len „ZsVS, a.s."), spracúvala moju e-mailovú adresu na marketingové účely. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov. Beriem na vedomie, že mám právo uvedený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu ZsVS, a.s. alebo na e-mail gdpr@zsvs.sk.

Ⓒ 2024 ZsVS, a.s.